2020 Fees

Admission

Thank you for your interest in Pikkie Paradys. It will be appreciated if you would complete the form below which will help us in making sure we give you the best advice and service and to keep you updated on the progress of your application. Please contact our Administration office (admin@pikkieparadys.co.za) if you need any further information or if we can assist in any way.

Dankie vir u belangstelling in Pikkie Paradys.
U word versoek om die onderstaande vorm te voltooi sodat ons kan verseker dat ons die allerbeste diens en raad kan gee en ook sodat ons in kontak met u kan bly rakende u aansoek. Kontak gerus die Administrasiekantoor (admin@pikkieparadys.co.za) as ons op enige manier kan help.